Varmvandtssvømning for autister

Så er autismesvømningen gået igang efter sommerferien, og er tilbage i Ringsted svømmehal efter reperationen af varmtvandsbassinnet og omklædningsrummene. Svømmetiden efter sommerferien bliver den samme som hidtil i varmtvandsbassinnet i Ringsted svømmehal nemlig lørdag 16.00 – 17.30. Der vil muligvis blive udleveret nye armbånd med adgang til omklædningsrum og skabe, men pt tager man blot et armbånd til skabene, som lægges tilbage i kassen efter brug, lågen vi stå åben hele tiden.

Vi har stadig en stabil tilmelding til svømningen på ca. 15-20 personer, hvoraf 10-15 gennemsnitlig møder op om lørdagen og stort set samtlige nuværende deltagere har tilkendegivet, at ville fortsætte i den nye sæson.

Som jeg tidligere har nævnt, er en forudsætning for, at vi overhoved må være i svømmehallen, at der er mindst 1 person til stede, der har bestået bassinprøven, som er en prøve i livredning og genoplivning mm. 

På autistgruppens vegne Connie og Stinna