Varmvandtssvømning for autister

Så er autismesvømningen gået på sommerferie, men vi starter op igen lørdag den 24. August 2019 kl. 16.00 i varmtvandsbassinet i Ringsted Svømmehal. Svømmetiden efter sommerferien bliver den samme som hidtil nemlig lørdag 16.00 – 17.30. Der vil denne dag blive udleveret nye armbånd med adgang til omklædningsrum og skabe.

Vi har stadig en stabil tilmelding til svømningen på ca. 15-20 personer, hvoraf 10-15 gennemsnitlig møder op om lørdagen og stort set samtlige nuværende deltagere har tilkendegivet, at ville fortsætte i den nye sæson.

Som jeg tidligere har nævnt, er en forudsætning for, at vi overhoved må være i svømmehallen, at der er mindst 1 person til stede, der har bestået bassinprøven, som er en prøve i livredning og genoplivning mm. 

På autistgruppens vegne