Nyheder og info

- Nedlukning af aktiviteter

Alle aktiviteter i foreningen lukkes ned den 11. december fra kl. 16.00.

Det er ligeledes meldt ud at det som minimum gælder frem til 21. april 2021

Dette gælder ligeledes den ordinære generalforsamling som var planlagt til 25. februar, denne bliver også fremrykket. Ny dato vil fremgå her på hjemmesiden når der er klarhed over forsamlingsforbud og restriktioner, forventelig den 27. maj.

Indbetalingskort vil ligeledes ikke blive fremsendt før vi har en status på vores aktiviteter og hvornår vi kan komme igang.

- Generalforsamling 2021

Husk generalforsamlingen

som finder sted

Torsdag den 27. maj 2021

på Ådalskolen, Eriksvej 4

i Ringsted

Vi starter kl. 19.00

Tilmelding til Anita Hansen på tlf. 23 23 32 24 eller på mail: holger49@live.dk senest den 10. februar 2021

Dagsorden inde i bladet, kommer også i næste blad i april 2021

Forslag skal være formanden i hænde 14 dage før

KOM UD – og gi’ din mening til kende, det er her du kan gøre din indflydelse gældende.

- Kontingent med mere.

Kontingent 2021

Alle kontingenter er normalt for 11 måneder, med mindre at man starter i løbet af sæsonnen, men i år bliver der først udsendt indbetalingskort når vi har klarhed over opstart af aktiviteterne og forsamlingsforbuddet indendørs.

Kontingent: 15 år og ældre kr. 40,00 pr. måned i alt kr. 440,00 pr. år
Kontingent: 0 til og med 14 pr: kr. 30,00 pr. måned i alt kr. 330,00 pr. år
Kontingent for de som gerne vil støtte foreningen og samtidigt deltage i de sociale arrangementer kr. 100,00 pr. år
Kontingent for passive som ikke kan deltage i noget men ønsker at støtte foreningen kr. 50,00 pr. år
Kontingent: Ledere, instruktører og hjælpere kr. 100,00 pr. år

Rykkergebyr kr. 30,00 første gang og kr. 100,00 anden, hvis der stadig ikke er betalt kontingent er man ikke medlem længere i                                      Ringsted Handicap Idræts Forening, hvis man ønsker at være medlem igen skal skyldigt kontingent indbetales først.

HUSK at betale dit kontingent til tiden, vi bruger rigtig meget tid på at kontingentet ikke bliver betalt til tiden.

Depositum for armbånd til Ringsted svømmehal: kr. 100,00

Vedr. tilbagebetaling af depositum, skal du kontakte foreningens kasserer Mette Lynggaard på 22 26 00 09 og oplyse din bankforbindelse for at få dit depositum retur, da vores trænere ikke har penge med i svømmehallen.

Kontingent udsendes på faktura til bank / netbank, som afleveres sammen med klubbladet medio februar 2020

RHIF´S bankkonto: Nordea reg. nr. 2520 kontonr. 7200002775

RHIF´s mobilepay: 98 92 56

Ved begge indbetalingsmåder: HUSK at skrive navn og de medlemsnr. som indbetalingen gælder for