Nyheder og info

- Generalforsamling 2023

Tilmelding til nedenstående ordinære generalforsamling, skal gøres til din træner eller til Jørgen på:

Tlf.: 24 69 08 03

Mail: aase-jorgen@os.dk

 

Ordinær generalforsamling afholdes torsdag, den 23. februar 2023, kl. 18.00 på:

Ådalskolen Eriksvej 4, 4100 Ringsted

Dagsorden:

1.                       Velkomst ved formanden

1a.                     Spisning af ”gule ærter”

2.                       Valg af dirigent                                                                            

3.                       Valg af 2 stemmetællere

4.                       Beretning fra bestyrelsen:                                                           Jørgen Ellekjær

5.                       Beretning fra stående udvalg:

                          Boccia:                                                                                           Anders Madsen

                          Bowling:                                                                                         Inge – Bett Riis

                          Badminton:                                                                                    Lis Hansen                                

                          Svømning:                                                                                      Morten Wegge Lynggaard – Stina Fink – Jørgen Ellekjær

5a.                     Beretning fra arbejdsgrupper:

                          Handicaprådet:                                                                             Claus Nielsen

6.                       Forelæggelse af foreningens reviderede regnskab:                 Mette Wegge Lynggaard

7.                       Fastsættelse af kontingent.

8.                       Indkomne forslag:

9a.                     Valg af bestyrelse: På valg er:

                          Formand:                                                                                       Jørgen Ellekjær - modtager ikke genvalg

                          Sekretær:                                                                                       Maybritt - Lamott Pedersen

                          Valg af suppleanter: På valg er:

                          1. supplant:                                                                                    Christa Larsen                          

                          2. supplant:                                                                                    Hans Pedersen

                          Valg af bilagskontrollanter til foreningen:

                          På valg er:                                                                                      Torben Lynggaard

                                                                                                                                   Else Carlsen    

                          Valg af bilagskontrolantsuppleant til foreningen:

                          På valg er:                                                                                      Vakant                                   

9b.                     Følgende formænd er på valg for perioden 2023 til 2025 til stående udvalg:                        

                                                                                                                                  Boccia – Anders Madsen

                                                                                                                                  Bowling - Inge-Bett Riis

                                                                                                                                  Badminton – Lis Hansen

                                                                                                                                  Svømning – Morten Wegge Lynggaard                                                                                                                                                                                

9c.                     Følgende er på valg som repræsentant for perioden 2023 til 2025 for autistgruppen:

                                                                                                                                  Stina Fink                                                   

10.                     Indstilling af kontaktperson til bestyrelsen, fra idrætsudvalgene/medlemmerne:

                          Ny indstilling gældende for perioden 2023 til 2025:     

                                                                                                                                  Aase Ellekjær - modtager ikke ny indstilling                                                                             

11.                     Eventuelt.        

- Kontingent 2023

Kontingent 2023

Alle kontingenter er normalt for 11 måneder, med mindre at man starter i løbet af sæsonnen, men i år bliver der først udsendt indbetalingskort når vi har klarhed over opstart af aktiviteterne og forsamlingsforbuddet indendørs.

Kontingent: 15 år og ældre kr. 40,00 pr. måned i alt kr. 440,00 pr. år
Kontingent: 0 til og med 14 pr: kr. 30,00 pr. måned i alt kr. 330,00 pr. år
Kontingent for de som gerne vil støtte foreningen og samtidigt deltage i de sociale arrangementer kr. 100,00 pr. år
Kontingent for passive som ikke kan deltage i noget men ønsker at støtte foreningen kr. 100,00 pr. år
Kontingent: Ledere, instruktører og hjælpere kr. 100,00 pr. år

Rykkergebyr kr. 30,00 første gang og kr. 100,00 anden, hvis der stadig ikke er betalt kontingent er man ikke medlem længere i Ringsted Handicap Idræts Forening, hvis man ønsker at være medlem igen skal skyldigt kontingent indbetales først.

HUSK at betale dit kontingent til tiden, vi bruger rigtig meget tid på at kontingentet ikke bliver betalt til tiden.

Depositum for armbånd til Ringsted svømmehal: kr. 100,00

Vedr. tilbagebetaling af depositum, skal du kontakte foreningens kasserer Mette Lynggaard på 50 49 49 50 og oplyse din bankforbindelse for at få dit depositum retur, da vores trænere ikke har penge med i svømmehallen.

Kontingent udsendes på faktura til bank / netbank, som du modtager på din mail

RHIF´S bankkonto: Nordea reg. nr. 2520 kontonr. 7200002775

RHIF´s mobilepay: 98 92 56

Ved begge indbetalingsmåder: HUSK at skrive navn og de medlemsnr. som indbetalingen gælder for