Sidste nyt

- Vinterferie

Vinterferie!

I Asgårdshallen om mandagen er der lukket i uge 7

I svømmehallen om onsdagen (Det store bassin og undervisningsbassinnet) er der lukket i uge 7 og 8

I varmtvandsbassinnet om lørdagen er der lukket i uge 7 og 8

I varmtvandsbassinnet mandag er der lukket i uge 7

- Generalforsamling 2018

GENERALFORSAMLING

Husk generalforsamlingen

som finder sted

Torsdag den 22. februar 2018

på Ådalskolen, Eriksvej 4

i Ringsted

Vi starter kl. 18.00

med fællesspisning, som vil være gule ærter traditionen tro.

Tilmelding til Anita Hansen på tlf. 23 23 32 24 eller på mail: holgerdr@post6.tele.dk senest den 12. februar 2018

Dagsorden inde i bladet, kommer også i næste blad i februar 2018

Forslag skal være formanden i hænde 14 dage før

KOM UD – og gi’ din mening til kende, det er her du kan gøre din indflydelse gældende.