Nyheder og info

- Opstart af aktiviteter efter ny genåbning

Alle aktiviteter i foreningen genåbnes den 6. maj 2021

Alle udøvere over 18 år skal medbringe en negativ coronatest som ikke er mere end 72 timer gammel, eller være fuldt vaccineret.

Det er op til de forskellige aktiviteter om de starter op inden sommerferien.

Boccia er startet op 3. maj

Varmtvandssvømning mandag starter op som normalt den 10. maj, på de sædvanlige hold.

Omklædning som vi plejer at benytte.

Hold 1: Adgang kl. 18.00 - vandtid kl. 18.15 til kl. 18.45

Hold 2: Adgang kl. 18.30 - vandtid kl. 18.45 til kl. 19.15

Hold 3: Adgang kl. 19.00 - vandtid kl. 19.15 til kl. 19.45

Hold 4: Adgang kl. 19.30 - vandtid kl. 19.45 til kl. 20.15

Alle skal senest være ude af svømmehallen / baderummene kl. 20.45

Bemærk ligeledes at der er forsamlings begrænsninger, læs venligst på dørene til baderummene.

Varmtvandssvømning lørdag starter op i uge 33 ( efter sommerferien )

Den ordinære generalforsamling som var planlagt til 25. februar, denne bliver også fremrykket til den 27. maj. 

Indbetalingskort vil ligeledes ikke blive fremsendt før vi har en status på vores aktiviteter og hvornår vi kan komme igang.

- Generalforsamling 2021

Husk generalforsamlingen

som finder sted

Torsdag den 27. maj 2021

på Ådalskolen, Eriksvej 4

i Ringsted

Vi starter kl. 19.00

Tilmelding til Anita Hansen på tlf. 23 23 32 24 eller på mail: holger49@live.dk senest den 10. maj 2021

Dagsorden inde i bladet, kommer også i næste blad i maj 2021

Forslag skal være formanden i hænde 14 dage før

KOM UD – og gi’ din mening til kende, det er her du kan gøre din indflydelse gældende.

- Kontingent med mere.

Kontingent 2021

Alle kontingenter er normalt for 11 måneder, med mindre at man starter i løbet af sæsonnen, men i år bliver der først udsendt indbetalingskort når vi har klarhed over opstart af aktiviteterne og forsamlingsforbuddet indendørs.

Kontingent: 15 år og ældre kr. 40,00 pr. måned i alt kr. 440,00 pr. år
Kontingent: 0 til og med 14 pr: kr. 30,00 pr. måned i alt kr. 330,00 pr. år
Kontingent for de som gerne vil støtte foreningen og samtidigt deltage i de sociale arrangementer kr. 100,00 pr. år
Kontingent for passive som ikke kan deltage i noget men ønsker at støtte foreningen kr. 50,00 pr. år
Kontingent: Ledere, instruktører og hjælpere kr. 100,00 pr. år

Rykkergebyr kr. 30,00 første gang og kr. 100,00 anden, hvis der stadig ikke er betalt kontingent er man ikke medlem længere i Ringsted Handicap Idræts Forening, hvis man ønsker at være medlem igen skal skyldigt kontingent indbetales først.

HUSK at betale dit kontingent til tiden, vi bruger rigtig meget tid på at kontingentet ikke bliver betalt til tiden.

Depositum for armbånd til Ringsted svømmehal: kr. 100,00

Vedr. tilbagebetaling af depositum, skal du kontakte foreningens kasserer Mette Lynggaard på 22 26 00 09 og oplyse din bankforbindelse for at få dit depositum retur, da vores trænere ikke har penge med i svømmehallen.

Kontingent udsendes på faktura til bank / netbank, som afleveres sammen med klubbladet medio februar 2020

RHIF´S bankkonto: Nordea reg. nr. 2520 kontonr. 7200002775

RHIF´s mobilepay: 98 92 56

Ved begge indbetalingsmåder: HUSK at skrive navn og de medlemsnr. som indbetalingen gælder for